Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 14:00

2810 262234  |  2810 314500

Ενδοπρωκτικό - Ενδοορθικό Υπερηχογράφημα

Το ενδοπρωκτικό – ενδοορθικό υπερηχογράφημα είναι μία εξέταση που γίνεται στην περιοχή του πρωκτικού σωλήνα και στο ορθό έντερο.

endo.jpg

Η συσκευή αποτελείται από ένα σκληρό πλαστικό κώνο που περιέχει νερό και περιβάλλει τον ηχοβολέα των υπερήχων. 

Με την εξέταση αυτή, η οποία είναι ανώδυνη, απεικovίζovται λεπτομερώς ανατομικά στοιχεία του τοιχώματος του πρωκτικού σωλήνα  ή του τοιχώματος του ορθού. Στον πρωκτό και  μέχρι βάθους 5 cm, εντοπίζεται η ίνοεπηθηλιακή στιβάδα, ο έσω σφιγκτήρας, η αγκύλη του ηβooρθικoύ μυός και ο έξω σφιγκτήρας. Στο ορθό ομοίως τα ανατομικά στοιχεία, ο βλεννογόνος οι μυϊκές στοιβάδες κ.α. 

Το ενδοπρωκτικό υπερηχογράφημα χρησιμοποιείται συνήθως στις παρακάτω περιπτώσεις:

Στον εντοπισμό περιεδρικών αποστημάτων  και μικρών φλεγμονών ή ακόμη και εκείνων που δεν εντοπίζονται κλινικά για τον λόγο ότι είναι πολύ βαθειά.

Στον εντοπισμό και την χαρτογράφηση περιεδρικών συριγγίων την πορεία τους πιθανόν ανάμεσα στους  σφιγκτήρες και τις ενδεχόμενες αποστηματικές κοιλότητες τους 

Στον πόνο του περινέου  που μπορεί να οφείλεται σε μικρών διαστάσεων φλεγμονές 

Στις φλεγμονώδεις παθήσεις του εντέρου (νόσος Crοhn , ελκώδη κολίτιδα κ.α.) εντοπίζονται αποστήματα ή συρίγγια

Στις ακράτειες κοπράνων εντοπίζει ρήξη ή τραυματισμό των σφιγκτήρων απόρροια επεμβάσεων ή τοκετού  και κακώσεων και από επαναλαμβανόμενες  επεμβάσεις του πρωκτού. 

Στην χαρτογράφηση του σφυγκτήριακού μηχανισμού σε επαναλαμβανόμενη επέμβαση και εντοπισμό προηγούμενων τραυματισμών

Ο εντοπισμός νέο εξεργασιών στον πρωκτικό σωλήνα και το ορθό πού δυνατόν να μην εντοπίζονται από ενδοσκοπικές εξετάσεις (πρώιμο στάδιο), με αποτελεσματική ευκρίνεια  Πολύ εύκολα απεικονίζεται η διήθηση  και στους σφιγκτήρες.

diorthiko.jpg

endoproktiko.jpg