Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 14:00

2810 262234  |  2810 314500

Πρωκτοσκόπηση

Πρόκειται για μία απλή εξέταση άμεσης επισκόπησης του εσωτερικού του πρωκτού, με την εισαγωγή ενός ειδικού λεπτού σωλήνα, που φέρει φωτισμό στην άκρη του. Διενεργείται σε συνθήκες ιατρείου, χωρίς αναισθησία.

Συνιστάται σε περιπτώσεις αποβολής αίματος με τα κόπρανα, περιπρωκτικού πόνου, αιμορροΐδων, πρόπτωσης ορθού, περιεδρικού αποστήματος, ψηλαφητού μορφώματος στη δακτυλική εξέταση ή και καρκίνου του πρωκτού. Συνιστάται κένωση του ορθού πριν την εξέταση είτε αυτόματη, είτε με τη χρήση υποκλυσμού.