Ωράριο: Δευτέρα - Παρασκευή 09:00 - 14:00

2810 262234  |  2810 314500

Θεραπεία Ραγάδων

Η φαρμακευτική ή χειρουργική αγωγή στην θεραπεία της ραγάδας του δακτυλίου στόχο έχει την βελτίωση της αιματικής παροχής στην περιοχή και η χάλαση των σφυγκτηρων συνεπώς την βελτίωση των τοπικών συνθηκών που θα προάγουν την επούλωση της χρόνιας ραγάδας.

Α. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ :

1) Νιτρώδη. Τοπική εφαρμογή νιτρογλυκερίνης (GTN)9 ή δινιτρικού ισοσορβίτη10 έχουν βρεθεί να θεραπέυουν την χρόνια ραγάδα σε ποσοστό 89% των ασθενών μετά από θεραπεία 10 εβδομάδων

2) Ανταγωνιστές Ca++. Η διλτιαζέμη και η νιφεδιπίνη έχουν δοκιμαστεί με αρκετά καλά αποτελέσματα προκαλώντας χάλαση και μείωση του τόνου ηρεμίας του έσω σφιγκτήρα.

3) Τοπικά αναισθητικά. Η χρήση αλοιφών με τοπικό αναισθητικό έχουν χρησιμοποιηθεί κατά κόρον με πτωχά αποτελέσματα , η μόνη ένδειξη που έχουν πλέον αφορά την μερική ανακούφιση από τον πόνο.

4) Αναστολείς 5-φωσφοδιεστεράσης. Τα φάρμακα αυτά δρουν στην αναστολή της διάσπασης του c-GMP σε GMP αυξάνοντας την ενδοκυττάριά του συγκέντρωση στις λείες μυϊκές ίνες προκαλώντας την χάλαση τους.

5) Botulinum-A toxin. Η τοξίνη του μικροβίου της Αλλαντιάσεως έχει χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στην πλαστική χειρουργική και τελευταία άρχισε να εφαρμόζεται και στην αντιμετώπιση της χρόνιας ραγάδας . Στην μέθοδο αυτή με την ένεση της τοξίνης στον έσω σφιγκτήρα του πρωκτού επιτυγχάνεται μία παρατεταμένη αλλά αναστρέψιμη παράλυση του μυός , η οποία διαρκεί για περίπου δύο με τρεις μήνες , χρόνος ικανός για την επούλωση της ραγάδας

Β. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ :

1) Διαστολές δακτυλίου. Η δακτυλική διαστολή του δακτυλίου κατά Lord είναι μία από τις παλαιότερες μεθόδους αντιμετώπισης της χρόνιας ραγάδας. Μία παραλλαγή αυτής της μεθόδου είναι η διαστολή του δακτυλίου με μπαλόνι (Hydropneumatic anal dilatation-HAD16,17).

2) Πλάγια έσω σφιγκτηροτομή. Διακρίνεται σε ανοικτή και κλειστή μέθοδο. Κατά την μέθοδο αυτή διαιρείται ο έσω σφιγκτήρας , ενώ η χρόνια ραγάδα προλαβαίνει να επουλωθεί πριν την ολοκλήρωση της επούλωσης του σφιγκτήρα. Η τομή γίνεται στην πλάγια μοίρα ενώ καλά είναι να μην επεκτείνεται πάνω από το κατώτερο 1/3 του έσω σφιγκτήρα ή όσο επεκτείνεται η ραγάδα για την αποφυγή ακράτειας

3) Εκτομή της ραγάδας + Botulinum-A toxin. Η νεαροποίηση της ραγάδας και η διήθηση του έσω σφιγκτήρα με τοξίνη της Αλλαντιάσεως χρησιμοποιείται σαν εναλλακτική μέθοδος , ενώ μπορεί να εκτελεστεί και με τοπική αναισθησία.

4) Κινητοποίηση πρωκτοδερματικού κρημνού (Skin advancement flap) και V-Y πρωκτοπλαστική (V-Y anoplasty). Αποτελούν πολύ καλές εναλλακτικές μεθόδους στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ουλώδης στένωση της πρωκτικής εξόδου ή σημαντική προηγειθείσα κάκωση με λέπτυνση, ατροφία ή κατακερματισμό των σφιγκτήρων οπότε και είναι απαγορευτική η σφιγκτηροτομή.